A to' vusi

A t vusiSa t fei, baln
n du a s ndei, bel facn.
A ta spicu par gir,
ttu ul mondu visit.

Ma al bl ul to bambn
al ridi sempu, por ratn,
al giga al curi al fa un sugntu,
A a da sa al mai trol ntu.

A to mama, pagamentu
al sempu un gran turmentu
la gh p un mumen da psi,
a la sa mala, squas a squasi.

Quanti amisi, quantu bn
tti i vegnan ch da mn,
na pala, na chi scna,
a tr fa ul c, apena pna.

Ma da noci, car baln
a som chi insce par mn
tci quanti i van a psi ....
ma gha manca a to vsi.

Cristina Giulia Puricelli
Busto Arsizio 19 agosto 1968 - 28 aprile 2003Pagina principale