I BRÜSCITI DUL PIDRÖ

Ai témpi, tanci án fá, i égénti i féan da mangià ognadögn in cá sua, non tànme mó, ca sa tröa tüscos bèl'é fèi in'da tüc'i butii. Aa ustaia sa 'ndéa a béi 'na cai tazina da végn pa'stá in cumpagnia. In'di ustaii gh' éa sémpu lá, al coldu, tac'al fögu, o dasua dáa stüa, un stüén da brusciti o 'na padèla da cazöa o 'n'padélotu da büséca pa'n cai vögn ch'al vuéa mangia 'na picula. Inlua gh'éa mia da frigurifar, gh'éa dumá, e non dapartütu, i giasciéi da lègn fudrai da zéngu, düghé cha sa météa dönt'a roba da tégni al frèscu, e par tégnila al fréscu sa metéa dönt'i pan da giasciu cha sa 'ndéa a tö al Macèl o chi purtéan a turnu ul Gügia o ul Murlacu. I béché i gh'éan anca a giasciéa sultèra, in curti o in cantina. L'éa 'na bora fónda con sü ul cuerción da lègn, e lu impieniéan da fioca al d'invèrnu. A fioca, cuataá cónt'a büla dul risi, a la düéa magara fin'al més'da magiu. Par brusciti, cazöa e büséca, da giascéa gh'an vuéa mia, parché éan bón anca sculdai, anzi éan püsé bón. A ghéa, a chi témpi lá, ul Pidrö, un bra'om ch'al lauéa dì e noci, a föa e stibiliméntu par tiá grand'una bregia da fiö. Ul Pidrö, oltr'a ves un gran lauadùi, al éa anca gurdu da brusciti, e pèna ch'al pudéa an féa 'na pèl. Ghé passá i án e i fiö dul Pidrö han fèi 'na bona riüsia e i só naudi püsé an'mó.
Vögn di naudi dul Pidrö, cand'al sé maiá, 'l ha fèi sü 'na cá cha l'éa 'na maraiglia: zardén, prá, pianti, fiui, stanzi, saluni, e a cüsina con dönt'ogna sorta da baralfüsi elétrighi. Prüma 'l ha fèi ul "party" cónt'i só amisi, tanme cha sa üsa mó, é dopu 'na cai salmana al ha invidá ul nonu Pidrö par faghi vidé a cá nöa e a paégiaghi, da disná, un bèl tondu da brusciti. Ul Pidró 'l é vanzá stracüntá: védar scüi, gelusìi cha sa sèran daparlui, "muchèta" dapartü ch'al paéa da vès'in sü'n'prá.
In dáa cüsina: machina da triá 'l salam, machina da gratá 'l furmai, machina da sbat'i öi, machin da schisciá föa ul giüsu di naranzi e di limón, frigurifar, frigurifar dul géu, e maraiglia dul móndu, a stüa da fá da mangiá cónt'ul furnu ch'al féa cösi ul mangiá sénza sculdási.
Can'lé gnü ua da disná, ul Pidrö al gha fá al só naudu:- "Tì uì, té mé dì cha té mé paégéi i brusciti da mangiá, ma ch'inscì sa édi naguta é sa sénti mia nanca da udui-". Ul naudu al sa metü dré a ridi: -" Nonu, al dì d'inchö 'l é pü 'mé 'na ölta, i brusciti u fèi vòl'dì fá e pö o metüi dönt'in'dul "frizér"-. -"Ciula -", al fá 'l Pidrö, -"Mó in géai-". -"'L é naguta, nonu"-, al fa ul naudu, -"dès'u tiu föa dul "frizer” e u mètu dönt'in dul furnu a "micruondi" e in trì minüti hin prónti"-.
Ul Pidrö a séntì chèla nuitá lì al ga dì al naudu:-" 'Na ölta i brusciti sa tégnéan al coldu tac'al fögu, e cand'in'gnéan frigi sa féan sculdá das'a dasi, mó u fì géá e pö u fì sculdá in'dul furnu frègiu; mégn da chi brusciti lì, fèi a chèla manéa lì an mangiu mia . Fami giù n'pó da pan ché mégn a mangiu 'na bèla süpa, e i brusciti sculdai cónt'ul frègiu mangiai ti cha ti sé mudernu-".

Giovanni BANDERA - (Cangélén) - Dicembar 1980
I "BRUSCITI" DI PIETRO

Ai tempi, tanti anni fa, ognuno cucinava in casa propria, non come oggi che si compera tutto cucinato in tutti i negozi. All'osteria si andava per bere qualche scodelllina di vino, (tazinén). Nelle osterie di allora c'era sempre pronta, al caldo del focolare o della stufa, una pentola di coccio con i "brusciti", o una padella di bottaggio, (cazöa), o un pignatta di trippa, (büseca), per qualche avventore che ne volesse un porzione, (picula) . In quei tempi, non esistevano i frigoriferi, c'erano solo, e non per tutti, le ghiacciaie, (giasciéa), di legno foderate di zinco, nelle quali, per tenere le provviste al fresco si mettevano dei pani di ghiaccio, che si compravano al macello comunale, o che erano consegnate a domicilio dal Morlacchi o dal Gügia. I macellai avevano anche la ghiacciaia sotterranea, scavata nel cortile o nella cantina. Era una buca profonda, chiusa da un coperchio di legno che era riempita di neve, in inverno, e la neve, che era coperta da pula di riso, a volte non si scioglieva completamente fino a maggio. Per conservare "brusciti, cazöa e büseca" non serviva la ghiacciaia, perchè, erano squisiti anche riscaldati, anzi erano più saporiti. Viveva, a quei tempi, il Pietro, (Pidrö), una brava persona, che lavorava giorno e notte, nei campi e in fabbrica, per crescere una una brigata di figli. Pietro oltre che gran lavoratore, era anche goloso di "brusciti", e appena capitava l'occasione, ne mangiava copiosamente. Sono passati molti anni e i figli di Pietro si sono fatti una buona posizione sociale, e i loro figli, la hanno migliorata.
Uno dei nipoti di Pietro, quando si é sposato, ha costruito una casa bellissima: parco, prati, alberi, fiori, camere, saloni e la cucina dotata d’ogni aggeggio elettrico. Ha dato un "party", con gli amici, e qualche settimana dopo ha invitato il nonno Piero a visitare la casa e preparargli, a pranzo, un pel piatto di "brusciti". Pietro è rimasto allibito : finestre con vetri oscurati, tapparelle motorizzate, moquette in ogni stanza, che sembrava di esser su di un prato.
In cucina: affettatrice e grattugia elettriche, frullatore, spremi agrumi, frigorifero, freezer, e meraviglia delle meraviglie il forno che cucinava il cibo senza calore.
Arrivata l'ora di pranzo Pietro dice al nipote : “Tu, mi hai detto che mi avresti cucinato i "brusciti", ma vedo niente e sento nemmeno il profumo“. Il nipote si mette a ridere : “Nonno, oggi non è come una volta, i 'brusciti' li ho cucinati una settimana fa e li ho surgelati“. “Caspita“, dice Pietro, “Ora sono ghiacciati!“. “Non importa, nonno“, dice il nipote, “Ora li tolgo dal freezer e li metto nel forno a microonde, cosi i pochi minuti sono pronti da mangiare“.
Pietro, sentita la novità ha detto al nipote: “Ai miei tempi i 'brusciti' si tenevano al caldo vicino al focolare e quando si raffreddavano, si riscaldavano lentamente, Ora li fate ghiacciare e poi li scaldate nel forno freddo. Io i "brusciti" fatti in quel modo non li mangio. Affettami un po’ di pane che io mi mangio una zuppa e i 'brusciti' scaldati col freddo, mangiali tu, che sei moderno“.

Giovanni Bandera Dicembre 1980


Altre composizioni di Giovanni Bandera