Versione moderna di una antica composizione di Enrico Crespi
Di Angelo Crespi

Enrico Crespi “In cerca pa’ i straj dul mondu” 1961

A preghéa dul puaètu

A l’é ‘na vita grama a mia, Signui,
dumà da lacrim, fam e privazion;
‘na vita d’ingiüstizi e umiliazion.
Püi, o Signui, a invidiu non chi sciui,
a ta dumandu non richezi e unui,
non stima e gloria, non sudisfazion :...
ma, anca se pôu, fa cha sia unestu e bón,
che rasegnà a supurta i me’ dului
e che, sü ‘l me’ calvari, a port’ an-men,
cumpagn da Ti, a me’ crusi... Fa che ul mâ
abia da ricambial sempar cu ‘l ben;
che i me’ speranzi i vagan non perdù,
e al to’ puaètu ga sia non negà
chel premi alman cha t’é prumes lasù.

Le parole in grassetto sono state cambiate… da Crespi Angelo (Masén)

A preghéa dul puliticu

A l’é non ‘na vita grama a mia, Signui,
l’è non fèi da lacrim, fam e privazion;
l’è non ‘na vita d’ingiüstizi e umiliazion.
Püi, o Signui, a invidiu chi cha l’é püssè sciui,
a ta dumandu: richezi e unui,
stima e gloria, e tanti sudisfazion :...
al saá dificil, ma fà cha sia unestu e bón,
e che i óltar sa rasegnàn a supurta i me’ umui
e sü ‘l me’ calvari, a faò purtà an cái vögn d’oltar,
non cumpagn da Ti, a me’ crusi... Fa che ul mà
al sia ricambià sempar cun danè in quantità;
che i me’ speranzi i vagan non perdùi,
e a sto puliticu ga sia non negà
chi premi alman: vitalizi e auturitá.Altre composizioni di Angelo Crespi