Ricette di cucina bustocca


Ul figasciö (Letto da Ginetto Grilli)
Süpa da oli
Ul marlüzzu dáa cassina di poi
Pulti, fasö e verzi
Ul lessu
I pulpétti
Tradizioni culinarie del giorno della Giöbia
Verze alla cappuccina
Stüá in cónscia
Brusciti (secondo Carlo Azimonti)
Brusciti (secondo il "Magistero dei Brusciti")
Brusciti (secondo Ernesto Bottigelli)
Brusciti (versione commentata)
Cazoeula (secondo la tradizione Milanese)
Cazöa (secondo C. Azimonti)
Ul legua (la lepre)
Giülèpu
Risotu da muì pü
Risotu cunt a lüganiga
Consigli per un buon risotto
Minestra e Minestrone
La Rustisciana (Secondo Carlo Azimonti)
Pasta e fasö
Risu, züca e laci


Ul figasciö
Ul figasciö

Ul figasciö al sa impásta, cont’i fìghi,
büttéì, züccar e punciö.
L’é ul bumbón di vìggi antìghi,
dul paisàn e i só fiö,
dáa masséa, pai só fadìghi,
che ogni cótta ta lu impègna
anca bén sa l’é stamègna.
Ma, lu màngia ànca ul sciùi,
e ul nustràn, ga fá unùi.
Ul fuasté, d’ogni culùi,
ga dá ul vàntu e’l só valùi.
Par un córpu, l’é ul Signùi,
parché’l pürga e’l dá calùi,
e… l’urdìna ànca ul Duttùi:…
t’he capì, cànt’hin i ùi!?
Güsta, güsta ‘sta bundànza
e tramànda a nost’ üsànza…!

(poesia pubblicata dal Magistero dei bruscitti)Altre ricette