La mamma dei bustocchi

A mama di BüstochiDi Enrico Candiani e Angelo Crespi - liberamente ispirata ad analoga 'lista' in lingua Veneta

A mama a l' é chéla cha a la ta fa impren-di a rispetá ul lauá di oltar:
Sa ghi da mazássi, andé in curti che megn hu pèna netá

A mama a l' é chéla cha a la ta fa impren-di a pregá:
Prega ul Signùi da 'vé spurcá non ul ta-pé ...

A mama a l' é chéla cha a la ta fa impren-di a vèssi scrocu:
Stagh' atenti a 'èghi non i bulétti in süi müdandi; sa sá mai da fá un chai incidenti e ta tuca da fassi 'idé...

A mama a l' é chéla cha a la ta fa impren-di u 'irunià:
Pröa a ridi che megn a ta lu fó andá in piàngi...

A mama al é chéla cha a la ta fa imprendi 'sa 'l é u "osmosi":
Sèra chela buca e mangia...

A mama a l' é chéla cha a la ta fa imprendi ul 'contorsionismo':
Vá cha a te gh'é lurdu ul dadré....

A mama a l' é chéla cha a la ta fa imprendi a 'resistenzà:
Fin cha a t'é finì non a scèna a te lái sü non dul tau...

A mama a l' é chéla cha a la ta fa imprendi a fá u eletricista:
Megn a t'ho dèi a lüsi, megn a ta lu smorzu...

A mama a l' é chéla cha a la ta fa imprendi a manéa giüsta da stá al mondu
A t'é finì da fá tenme ul tó pá...?

A mama a l' é chéla cha a la ta fa imprendi a fá ginastiga:
Sa ta ciapu a ta sciepu i ossi....

A mama a l' é chéla cha a la ta fa imprendi a manéa giüsta da mangiá:
Stasìa a ta lassu a pan e pessén...

A mama a l' é chéla cha a la fa imprendi a 'ndá in discuteca :
Va che razza da balabiùttu cha ti sé ....

A mama a l' é chéla cha a la fa imprendi a tiássi sü chandu a 'sé "depressu"
Láa sü isveltu da chell leciu e meti i lanzö a lavá, ch' a l' é ùa....

A mama a l' é chéla cha a la fa ul valur di dané:
Sa ti vé innanzi inscì in dul testamentu a ta lassu nanca cin' ghèi