REQUIEMETERNA (Ul testamentu)

I mé genti m’han lasà
Trì robi dumà:
quatar dané südà,
a cà di so vègi,
e a vöia da lauà.
Requiemetèrna !
Amèn
(Amèn !)Achille Mattei Arpiselli (ul culèn) 2006

Pagina principale