Ricetta di cucina bustocca: risotto

Risotu da muì pü

Un bel tondu da risotu
gialdu gialdu e pocu cotu,
ben cundì e schizetà
da lüganiga e cervela;
una bona infurmajàa
e ‘na spèsa mantecàa;
fèghi dentu una burèta
e impienìla da barlèta,
o barbera da vignòn,
cha trà a tèra anca un leon;
mangè, génti, senz’ingann
a scampì da là cent’ann !

Consigli per un buon risotto


Altre ricette