Ul coronavirus

di Enrico Candiani

Ul Coronavirus - Riflessioni in bustocco from Enrico Candiani on Vimeo.

Pensieri e riflessioni in epoca di coronavirus. Una occasione - speriamo irripetibile - per accorgerci delle tante meravigliose cose che ci stanno attorno. E di come forse, l'unica specie che non è al proprio posto in questo mondo, siamo noi.
Enrico Candiani, 21 marzo 2020


Te vah. A s'han será sü 'me i rati, dentu in cá, tütu ul dì, a fá naguta.
Tüta a vita sempu radegá, sempu da pressa, sempu a visigá par mená a cá ul pèn ... e mo teh... chichinscì a fá ul zardén, a netá sü tuscossi, a meti igná na mota da föi da carta cha i baléan aturnu da sa sá non chantu tempu.
U fei in tempu a idé che i rösi i cascian, a pianta dul peu a la gh'ha föa i fiui, ul prá 'l é gnü verdu e al cressi, i magiustar hin già dré trá föa i pé dul lanzö. Gha bala turnu na chai liserta, gh'é pién da curbáti da tüci i qualitá, na chai limaga a la sa scondi giá sutu i vasi di fiui, e pavascia e sancarliti i tacan a casciá föa ul có da tüci i cantón.
Anca i pianti da rübina hin dré dasi na mösta, e tìa man non da tüci chi pianti selvadighi cha gha cressi in dul buscu dananzi a cá mèa.
Quatar legui i curan in dáa piana par scóndas suta al brügu.
E donca, a ma dumandu: ma stu coronavirus al nösi dumá a nögn ? Al é non ch'a sèm propi nön a nösi a stu mondu chi ?