Articoli e notizie di carattere storico, culturale, tradizionale bustocco

-
-
L'inno ufficile del carnevale bustese (1939) (Di E. Candiani)
-
Letteratura bustocca (Di E. Candiani)
-
Uso del dialetto: fermata l'emorragia
-
Difesa del Bustocco: Una battaglia d'avangardia!
-
E' una lingua viva !
-
E' una lingua molto particolare, anzi unica !
-
Alessandro Manzoni ed il genocidio culturale
-
Uno scempio contro il Bustocco
-
Genocidio culturale
-
Siccità, fame e cannibalismo a Busto
-
Il Fiume di Busto Arsizio - il Tenore di E. Candiani
-
Prima edizione fiera del tessile (1951) di Enrico Candiani
-
Soprannomi a Busto Arsizio e soprusi di menti ottuse di C. Azimonti
-
Storia della Contea di Busto Arsizio di Enrico
-
La nuova stazione di Busto - anno 1924 di Enrico Candiani e Angelo Crespi
-
Le epidemie di peste Busto nella storia di Enrico Candiani P.U. Ferrario
-
A stria dáa cuntraá di rati di Enrico Candiani su C. Azzimonti
-
Il vino bustocco
-
La storia di Sacconago
-
Federico Barbarossa passò da Sacconago di G. Grilli
-
Sacconago: vita nel 1500 di G. Grilli
-
1636: Sacconago e le soldataglie Francesi di G. Grilli
-
Storia di parroci di Sacconago nel '600 di G. Grilli
-
Storie sparse antiche di Sacconago di G. Grilli
-
Cineteatro Lux anni '50 di G. Grilli
-
Storia del "Quadrelli" di Elena Saporetti
-
La fine del comune di Sacconago di G. Grilli
-
Ottanta anni fa a Sacconago di G. Grilli
-
La Cascina dei poveri dal club del '45
-
Silvio Piola e Lello Antoniotti di Giorgio Giacomelli
-
Laslo Kubala a Busto di Giorgio Giacomelli
-
Le origini del calcio a Sacconago di Giorgio Giacomelli
-
Scorci di una Busto che fu: il Bar Fiume di Giorgio Giacomelli
-
A rincorrere un pallone per le campagne di Busto di Giorgio Giacomelli
-
Calcio anni '40 di Giorgio Giacomelli
-
Pro Patria-Carrarese - 1947 di G. Giacomelli
-
Contratti per bestie ! di Giorgio Giacomelli
-
Storia del "Pan Tramvai" di Giorgio Giacomelli
-
La "Ca' de Sass" in un articolo del 19 (Di E. Candiani)
-
A scarpa di Remagi
-
L'epifania.... una volta (Di G. Grilli)
-
La spizigüa
-
La storia della Giöbia
-
La Giöbia dal club del '45
-
La giöbia di Busto Arsizio negli anni
-
La giöbia e ul dì scenen di Carlo Azimonti
-
A Madona candiöa di Carlo Azimonti
-
San Biásu di Enrico
-
Quaresimali e quaresimalisti a Sacconago di Ginetto Grilli
-
Pasqua a Busto di Carlo Azzimonti
-
La pasqua ricordata dai nostri vecchi
-
Pasqua ... una volta
-
Madonna in Veronca: la 'mitezza' dei Bustocchi
-
A funzión di galüghi di Enrico
-
I Madonn di ciochi - La processione di maggio e la benedizione dei campi di C. Azimonti
-
Antiche usanze alla festa di San Giovanni a Busto
-
Festa patronale di Sacconago di Ginetto Grilli
-
Ricordi della Chiesa vecchia di Sacconago di G. Grilli
-
Quando era estate a Sacconago di Ginetto Grilli
-
Coltivazione e raccolta del mais
-
Busto: terra di vino di Enrico
-
San Michele e gli sfratti di Enrico
-
Le ombre dei morti di Enrico
-
A lòta du ursu di Carlo Azimonti
-
I strji da Büsti di Carlo Azimonti
-
Ul ventu e i strji di Carlo Azimonti
-
Il Natale a Busto Arsizio
-
Il pranzo di Natale
-
Filosofia del Natale dalle nostre parti (di G. Grilli)
-
Filosofia del bere dalle nostre parti (di G. Grilli)
-
Modi di dire
-
Proverbi Bustocchi - I (di A. Crespi)
-
Proverbi "bustocchizzati (di A. Crespi)
-
La cultura del buonumore a Busto Arsizio - I (di C. Azimonti)
-
La cultura del buonumore a Busto Arsizio - II (di C. Azimonti)
-
La cultura del buonumore a Busto Arsizio - III (di C. Azimonti)
-
La corruzione elettorale (di C. Azimonti)
-
Filosofia del lavoro dalle nostre parti (di G. Grilli)
-
Medicina e cure mediche a Busto Arsizio
-
Parlèm da dané ! di Carlo Solbiati
-
Puasén da Monscia ! di Carlo Solbiati
-
Il Senatore Silvio Crespi di Giorgio Giacomelli
-
La Marialonga di Sacconago di Ginetto Grilli
-
La "società degli stupidi" di Sacconago da "La Prealpina" - 1964
-
Ul Farascén e ul Pisagügi di Carlo Solbiati
-
Salotto Bustese anni '50" di Giorgio Giacomelli
-
Stelle Filanti anno 1950" di Giorgio Giacomelli
-
I cittadini benemeriti di Busto Arsizio di Angelo Crespi
-
L'ultimo viaggio di Carlo Azimonti" di Giorgio Giacomelli
-
L'osteria dul Murlacu di G. Giacomelli
-
L'associazione "in tra da nögn"
-
Il 1848 e la rivoluzione, a Busto di G. Giacomelli
-
Bustocchi... emeriti di G. Giacomelli
-

 Racconti bustocchi: la scarpa dei Re Magi

A SCARPA DI REMAGIRacconto Natalizio bustocco !


Ul Remàgiu e a scarpa sü a finestra
Sèm sempu chì al campu di cent pertighi ! Candu sa tràta d’un caicòssa d’impurtanza, violtar fiö a saì pü cume vignìgan a cò. Sèm atàca a Natal e a saì non nanca ‘s’al vöi dì rompi ul pianétu! Mo a va lu disu men.
Ai nosti tempi a sa fea un vistì nöu ogni morti da Vescu, ch’al vöi pö dì che na ölta fèi un vistì, gha n’éa da passà di ann prima da fan un oltar, parchè inlua anca i danè i ‘ndéan aturnu cun sü i zùcar: cand’ i éan andèi föa dul sacugén, prüma ch’i turnéssan indré a gh’a n’éa da passà di lün !
Par fa ul vistì nöu. Chan sa duéa fal, sa spicéa ch’al vignéssi Natal, ma non tüci i ann, a Natal, sa pudéa fa ul vistì nöu, par chèla rasòn ch’a v’hu già dì.
Epüi a gha vuéa faghi idè al Bambén ch’ a saéan ch’ al éa gnü al mondu e ch’ a séan pronti a fàghi festa. E, par fagal saé, a gha vuéa un cai sègn, a gha uéa metti indossu un caicossa da nöu. Al ea ‘sé un panétu, una scialpéta, una scupàzza, candu propi sa pudéa non crumpà un pàa da scarpi o un capèl. Anca un làzzu al éa ‘se, ma al gha uéa !
Rompi un pianétu al vöi dì: “cerca cunt i so forzi da tiàssi föa dàa stèla dàa disfurtüna, par métasi sutu aa stela dun Bamben, ch’ al è chèla cha porta furtüna; s’intendi paa genti bona e bràa, e non pa i balabiùti” !
E chesta al è vüna.
Mo, sentèm un po’ chel sapütu lì, ch’ al và àa scöa rumana, e al paì che tüta a sapienza gha l’abia indossu lü: “Te sé bon da dimi ul parché a Natal a scarpa a la sa meti sut’ul camén o in sül cumò, e inveci chan gha passa i Remagi a scarpa a la sa meti föa daa finestra ?”
Eccu, ch’al vanza lì tenme ul Bacual da Rho, chel tal ch’al saéa non nanca ma sa féa a fa cösi ul giasciu senza fal dislenguà !

Cià, cüntèmala sü ancha chèsta chi !
Ul Bambèn al é il fiö dul Signùi e al é Signùi anca Lü, tème ch’ al é ul Signùi anca ul Spuritu Santu: tri person in dun Signùi sul. Chéstu a lu saì, parché a va l’han fèi imprendi pulidu àa cumpièta.
Tenme un Spiritu Santu, ul Bambén al passa dapartütu; daa capa dul camén, dul bögiu dàa ciàia e anca di müi, senza fa fadigà. In chelonche situ cha metì a scarpa, ul Bambén a lu tröa sübitu.
Aa mèti döntu chèl ch’al ha a meti döntu, dopu d’aéssi sicürà ch’i dorman tüci, e via, al và ‘me ul ventu !
Ul Remagiu, inveci, anca par via ch’al gha adrè ul camèl, s’al tröa föa non a scarpa daa finestra, a gha tuca gnì giù dul caàl, tià föua ul mazu di ciài, verd’ i üsci e pèrdi dul gran tempu. Bögna, par sta rason chì, cercà da ütàl, metendughi a scarpa a purtàa da man. Anzi, i brai fïö – s’ a ghè giù a fioca – a lu scuan ignà pulidu, in manéa che ul camèl dul Remagiu al poda caminà in sül netu e fa a svelta a fa pasà tüci i cassin prüma ch’al vegn dì. Parchè ul Remagiu al vöi mia fass’ idé, e cand’ al vègn ciàu al töa su e al và a cà sua.
Mo, i capì ul parchè e ul parcumi ?
- e chèla da fa cösi ul giàsciu senza fal dislenguà ? - chesta chì, incö, a va lu cöntu propi non ! …… Sa disì ? ém da dìgala, par cuntentà ul gòssu ? Ma sì, ‘ndèm ! A sa fa inscì: a sa meti döntu un pan da giasciu in dul caldài, e dopu, inveci da pizàghi sutu ul fögu, sa gha sa piza sutu a fioca ! Al é bela che fèi !

Tratto da: scampoli di storia Bustocca

Altri articoli di storia