I Madonn di ciochi – di Enrico Crespi - poesia dialettale in Bustocco

I Madonn di ciochi


I MADONN DI CIOCHI (1)
Ul nostar Büsti Grandi
l’è ‘gnù, in poch’ ann, un tocu püsè grandi.
S’è vüstu, in sti mumenti,
‘gnì sü palazi, vill, stabilimenti;
s’è vüstu fabricà
‘na gran stazion, i scoêui e l’uspedà;
e mo’ ‘na gesa noêua
hin fin’ adré fa sü ‘n bel tocu infoêua... (2)
Ma candu, i ann indrè,
tüti sti siti éan nanca in dul pensè,
e anmò campagn e prâ
j rivéan fin quasi a u üsc da câ,
perdüi den di stravell
a gh’éa di bej gesioêu, di bej capell,
e Santi e Madunin
gh’éa pituà ‘n sü i müi di veg casin...

***

Éan là in da chi canton
scundù, racolt, cha ispira divuzion:
j avéan fej sü i nos vigi,
(e ma rigordu d’aven vüst paigi),
pa’ scungiürà un fragel
e pa’ implurà a prutezion dul ciel;
o par tegnì luntan
süciu e tampest di vign, di biad, di gran;
opui in ringraziamentu
d’un racoltu ‘bundanti da furmentu...

Gh’éa tanta religion!...
In dul pasà, i paisan un’uazion
diséan a basa vusi
e sa faséan ul segn da a Santa Crusi;
i nos duneti, a sía,
a sa ferméan par dì un’Aj Maía
e par pizà un ciaren;
e i tusan par met là ul so’ mazeten
da fiui, catà in sü i prà,
parchè a Madona ga fases truà
veun da chi fioêu par ben
da fa so’ spusu e vuregh sempar ben...

Gh’éa non, sa dis, ladron
che pa’ sti sit gh’es non ‘na divuzion...

***

In chi capell gh’éa dentu
Madonn e Santi, pien da sentimentu,
in certi pos divoti,
ch’al savéa truà ‘l nos brau Beloti,
in chi manéi barochi.
E j u ciaméan i Madonn di ciochi:
parchè a chel nos pitui
ga piaséa mes’cià ven e cului:
ga piaséa ciuè
chel ven di nos campagn, schiscià cu’ i pè, (3)
e che u ispirazion
ga déa par chi so’ bej cumpusizion...
Insuma sa diséa
che tra ‘na taza e ‘n’ola, lü al savéa
da chel sincer vinell tjà foêua tüt chi purtent dul so’ penell... (4)

***

Da chi gesioêu e capell
S’an ved quas pù:... canti n’è ’ndej a burdell!...
Ma però dul ven bon
s’è salvà chela pia tradizion...
A gh’è’gnù sü a i so’ posti
‘na fia da circul, da cantin e d’osti,
in dua l’uperari
al lasa bona part dul so’ salari,
e dopu poêu al vegn foêua
cu’l cô balurd, cha gira ‘me ‘na roêua
e cunt’a moêuj i pè
e pa’ a so’ câ cun nanca pù ‘n pensè...

Ma se i Madonn g’hin pù,
i ciocch però hin restà, s’hin mia perdù...
e, tantu par cunclüdi,
dirò cha hin sempr’ in üs sborgni e bevüdi,
sula cunsulazion,
in mezu a tüta quant sta distruzion...
. . . . . . . . . . .


Sta voêulta, ben o mâ, a vidì che cajcosa s’è salvà...Settembre 1928

(1) I Bustesi chiamano Madonn tutte le immagini sacre, rappresentino esse la Vergine, come pure Cristo e i Santi. Ciochi vale tanto per ubriachezze, sbornie, quanto per ubriaconi

(2) La Chiesa di Don Paolo in Strà Olgiate, dedicata ai S.S. Apostoli Pietro e Paolo.

(3) È opinione diffusa che, a differenza di tante cose che dovrebbero essere fatte colla testa, il vino riesca meglio se fatto con i piedi.

(4) “La tradizione locale, se amò immaginare il Canonico Bellotti litigioso ed amante del vino, lo volle pure convinto della purezza e nobiltà ideale per l’arte sua”. (I Canonico Biagio Bellotti di Giorgio Nicodemi – Tipografia Orfanotrofio Civico Maschile – Busto Arsizio).


Altre composizioni di Enrico Crespi